Intakeformulier

INTAKEFORMULIER

Voor we aan de slag gaan willen we graag nog een aantal dingen van je weten. Dit helpt ons om meer over jou te weten te komen zoals jouw doel, situatie, behoeften, dagelijkse routines en daarmee een zo goed mogelijk persoonlijk advies te geven. Deze gegevens worden uitsluitend door uw coach gebruikt en niet verstrekt aan derden.

Ik ben 150 centimeter lang
Mijn gewicht in kilo: 0
Alleen invullen indien u hiernaast gekozen heeft voor de optie Anders
Vul je geboortedatum als volgt in DD/MM/YYYY
Dit is je vrije tijd buiten werk en sportactiviteiten
Vul hier het weekgemiddelde in
Zo ja geef dan aan welke
Denk dan aan bepaalde beperkingen, blessures, wisseldiensten, etc.
Zoals: dumbells, bankje, halterstang, elastieken, fitness/gymbal, ab wheel, etc
Geselecteerde waarde: 6
0 = Totaal geen motivatie | 10 = Super gemotiveerd

Hieronder kan je direct jouw betaling uitvoeren voor een trainingsschema, voedingsplan of beiden. Wanneer wij jouw betaling hebben ontvangen ben je gegarandeerd van een plaats in ons systeem en kunnen wij direct voor jou aan de slag. Zonder betaling vooraf loop je in verband met drukte de kans om op een wachtlijst geplaatst te worden tot er weer een plaats beschikbaar komt.

Onze diensten/adviezen zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn. De cliënt maakt op eigen risico gebruik van onze diensten. BodyXtra sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de cliënt van de door ons verstrekte adviezen. BodyXtra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.